sponsoren

Mijno van Dijk
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligers

De organisatie redt het niet alleen. Elk jaar steunen vrijwilligers, ,politie, ehbo en sponsoren het evenement.

Wat doen zij voor u?

De vrijwilligers helpen bij het inschrijven bij aanvang van de avond4daagse, het (onderweg) stempelen en regelen het verkeer op moeilijke overgangpunten.

De EHBO is elke avond aanwezig voor groot en klein leed, is gelukkig nog nauwelijks nodig geweest de afgelopen 10 jaar.

De politie begeleidt de laatste avond tijdens het defilé, waardoor dit in samenwerking met een drumband een gezellige laatste avond is voor alle wandelaars die vaak vermoeid die laatste meters dan nog goed afleggen.

De sponsoren verzorgen het appeltje voor de dorst, de pakjes drinken voor onderweg, de smoeltjes, een ijsje na afloop, een tweetal advertenties in de Bildtse Post, een aankondiging op de borden bij de ingangen van Sint Annaparochie, een financiele bijdrage en deze website.

De organisatie is hen elk jaar zeer erkentelijk en spreekt de wens uit ook in de toekomst op hen te kunnen rekenen.

Wilt U  zich aanmelden als vrijwilliger kunt U cotact op nemen met Maaike Dreyer tel 0518 40181.